Newsletter prijava

head_shema

53. Trofej grada Samobora

Rezultati utakmica

14. prosinca. 2014. NEDJELJA 16.40 – 17.15  pogledajte više...
14. prosinca. 2014. NEDJELJA 17.20 – 17.55  pogledajte više...
14. prosinca. 2014. NEDJELJA 18.00 – 18.35  pogledajte više...
14. prosinca. 2014. NEDJELJA 18.40 – 19.15  pogledajte više...
14. prosinca. 2014. NEDJELJA 19.20 – 19.55  pogledajte više...
14. prosinca. 2014. NEDJELJA 20.00 – 20.35  pogledajte više...
14. prosinca. 2014. NEDJELJA 21.20 – 22.00  pogledajte više...
15. prosinca 2014. PONEDJELJAK 17.30 – 18.05  pogledajte više...
15. prosinca 2014. PONEDJELJAK 18.10 -18.45  pogledajte više...
15. prosinca 2014. PONEDJELJAK 18.50 – 19.25  pogledajte više...
15. prosinca 2014. PONEDJELJAK 19.30 – 20.05  pogledajte više...
15. prosinca 2014. PONEDJELJAK 20.10 -20.45  pogledajte više...
15. prosinca 2014. PONEDJELJAK 20.50 – 21.25  pogledajte više...
16. prosinca 2014. UTORAK 18:10-18:45  pogledajte više...
16. prosinca 2014. UTORAK 18:50 - 19:25  pogledajte više...
19. prosinca 2014. PETAK 17:30 -18:05  pogledajte više...
19. prosinca 2014. PETAK 18:10 -18:45  pogledajte više...
19. prosinca 2014. PETAK 18:50 -19:25  pogledajte više...
19. prosinca 2014. PETAK 19:30 - 20:05  pogledajte više...
19. prosinca 2014. PETAK 20:10 - 20:45  pogledajte više...
19. prosinca 2014. PETAK 20:50 - 21:25  pogledajte više...
22. prosinca 2014. PONEDJELJAK 17:30 -18:05  pogledajte više...
22. prosinca 2014. PONEDJELJAK 20:50 - 21:25  pogledajte više...
23. prosinca 2014. UTORAK 17:30 - 18:05 VETERANI  pogledajte više...
23. prosinca 2014. UTORAK 18:10 - 18:45 VETERANI  pogledajte više...
23. prosinca 2014. UTORAK 18:50 - 19:25 VETERANI  pogledajte više...
23. prosinca 2014. UTORAK 19:30 - 20:05 VETERANI  pogledajte više...
23. prosinca 2014. UTORAK 20:10 - 20:45 VETERANI  pogledajte više...
23. prosinca 2014. UTORAK 20:50-21:25 VETERANI  pogledajte više...
27. prosinca 2014. SUBOTA 17.40 -18.15 VETERANI  pogledajte više...
27. prosinca 2014. SUBOTA 19:00 - 19:35 VETERANI  pogledajte više...
27. prosinca 2014. SUBOTA 20:20 - 20:55 VETERANI  pogledajte više...
29. prosinca 2014. PONEDJELJAK 18:00 - 18:35  pogledajte više...
29. prosinca 2014. PONEDJELJAK 18:40 - 19:15  pogledajte više...
29. prosinca 2014. PONEDJELJAK 19:20 - 19:55  pogledajte više...
29. prosinca 2014. PONEDJELJAK 20:00 - 20:35  pogledajte više...
30. prosinca 2014. UTORAK 18:00 - 18:45  pogledajte više...
30. prosinca 2014. UTORAK 19:40 - 20:25  pogledajte više...
30. prosinca 2014. UTORAK 20.30 - 21.15  pogledajte više...
02. siječnja 2015. PETAK 18:00 - 18:45 SENIORI  pogledajte više...
02. siječnja 2015. PETAK 18:50 - 19:25 VETERANI  pogledajte više...
02. siječnja 2015. PETAK 19:30 - 20:05 VETERANI  pogledajte više...
03. siječnja 2015. SUBOTA 17:00 - 17:45 SENIORI  pogledajte više...
03. siječnja 2015. SUBOTA 17:50 - 18:25 VETERANI  pogledajte više...
03. siječnja 2015. SUBOTA 18:30 - 19:05 VETERANI  pogledajte više...
03. siječnja 2015. SUBOTA 19:10 - 19:45 Revijalni nogometni spektakl, između igračkih legendi Trofeja grada Samobora i prvotimaca Radio Samobora  pogledajte više...
03. siječnja 2015. SUBOTA 20:00 - 20:50 SENIORI  pogledajte više...
13. prosinca 2015. NEDJELJA 15.40 - 16.15  pogledajte više...
13. prosinca 2015. NEDJELJA 16.20 - 16.55  pogledajte više...
13. prosinca 2015. NEDJELJA 17.40 - 18.15  pogledajte više...
13. prosinca 2015. NEDJELJA 18.20 - 18.55  pogledajte više...
13. prosinca 2015. NEDJELJA 19.00 - 19.35  pogledajte više...
13. prosinca 2015. NEDJELJA 20.20 - 21.00 pogledajte više...
15. prosinca 2015. UTORAK 17.30 – 18.05  pogledajte više...
15. prosinca 2015. UTORAK 18.50 – 19.25  pogledajte više...
18. prosinca 2015. PETAK 17.30 – 18.05  pogledajte više...
18. prosinca 2015. PETAK 18.10 – 18.45  pogledajte više...
18. prosinca 2015. PETAK 18.50 – 19.25  pogledajte više...
18. prosinca 2015. PETAK 19.30 – 20.05 pogledajte više...
18. prosinca 2015. PETAK 20.10 – 20.45  pogledajte više...
18. prosinca 2015. PETAK 20.50 – 21.25
21. prosinca 2015. PONEDJELJAK 17.30 – 18.05  pogledajte više...
21. prosinca 2015. PONEDJELJAK 18.10 – 18.45 Veterani  pogledajte više...
21. prosinca 2015. PONEDJELJAK 18.50 – 19.25  pogledajte više...
21. prosinca 2015. PONEDJELJAK 19.30 – 20.05 Veterani  pogledajte više...
21. prosinca 2015. PONEDJELJAK 20.10 – 20.45  pogledajte više...
21. prosinca 2015. PONEDJELJAK 20.50 – 21.25 Veterani  pogledajte više...
23. prosinca 2015. SRIJEDA 17.30 – 18.05 Veterani  pogledajte više...
23. prosinca 2015. SRIJEDA 18.10 – 18.45 Veterani  pogledajte više...
23. prosinca 2015. SRIJEDA 18.50 – 19.25 Veterani  pogledajte više...
23. prosinca 2015. SRIJEDA 19.30 – 20.05 Veterani  pogledajte više...
23. prosinca 2015. SRIJEDA 20.10 – 20.45 Veterani  pogledajte više...
23. prosinca 2015. SRIJEDA 20.50 – 21.25 Veterani  pogledajte više...
27. prosinca 2015. NEDJELJA 15.40 – 16.15  pogledajte više...
27. prosinca 2015. NEDJELJA 17.00 – 17.35  pogledajte više...
27. prosinca 2015. NEDJELJA 17.40 – 18.15  pogledajte više...
27. prosinca 2015. NEDJELJA 18.20 – 18.55  pogledajte više...
27. prosinca 2015. NEDJELJA 19.00 – 19.35  pogledajte više...
27. prosinca 2015. NEDJELJA 19.40 – 20.15  pogledajte više...
28. prosinca 2015. PONEDJELJAK 18.00 – 18.45  pogledajte više...
28. prosinca 2015. PONEDJELJAK 18.50 – 19.35  pogledajte više...
28. prosinca 2015. PONEDJELJAK 20.30 – 21.15  pogledajte više...
02. siječnja 2016. SUBOTA 18.00 – 18.45 Utakmica za treće mjesto Seniora  pogledajte više...
02. siječnja 2016. SUBOTA 18.50 – 19.25 Utakmica za treće mjesto Veterana  pogledajte više...
02. siječnja 2016. SUBOTA 19.30 – 20.05 Finale Veterana  pogledajte više...
02. siječnja 2016. SUBOTA 20.30 – 21.25 Finale Seniora  pogledajte više...
30. prosinca 2015. SRIJEDA 18.50 – 19.25 VETERANI  pogledajte više...
30. prosinca 2015. SRIJEDA 19.30 – 20.05 VETERANI  pogledajte više...
30. prosinca 2015. SRIJEDA 20.10 – 21.00  pogledajte više...
19. prosinca 2016. PONEDJELJAK 18.00 - 18.35 - Seniorska konkurencija
19. prosinca 2016. PONEDJELJAK 18.40 - 19.15 - Seniorska konkurencija
19. prosinca 2016. PONEDJELJAK 19.20 - 19.55 - Seniorska konkurencija
19. prosinca 2016. PONEDJELJAK 20.00 - 20.35 - Seniorska konkurencija
19. prosinca 2016. PONEDJELJAK 20.40 - 21.15 - Seniorska konkurencija
19. prosinca 2016. PONEDJELJAK 21.20 - 21.55 - Seniorska konkurencija
23. prosinca 2016. PETAK 18.00 - 18.35 - Veteranska konkurencija
23. prosinca 2016. PETAK 18.40 - 19.15 - Veteranska konkurencija
23. prosinca 2016. PETAK 19.20 - 19.55 - Veteranska konkurencija
23. prosinca 2016. PETAK 20.00 - 20.35 - Veteranska konkurencija
23. prosinca 2016. PETAK 20.40 - 21.15 - Veteranska konkurencija
23. prosinca 2016. PETAK 21.20 - 21.55 - Veteranska konkurencija
21. prosinca 2016. SRIJEDA 18.00 - 18.35 - Seniorska konkurencija
21. prosinca 2016. SRIJEDA 18.40 - 19.15 - Seniorska konkurencija
21. prosinca 2016. SRIJEDA 19.20 - 19.55 - Seniorska konkurencija
21. prosinca 2016. SRIJEDA 20.00 - 20.35 - Seniorska konkurencija
21. prosinca 2016. SRIJEDA 20.40 - 21.15 - Seniorska konkurencija
21. prosinca 2016. SRIJEDA 21.20 - 21.55 - Seniorska konkurencija
27. prosinca 2016. UTORAK 18.00 - 18.35 - Seniorska konkurencija
27. prosinca 2016. UTORAK 18.40 - 19.15 - Seniorska konkurencija
27. prosinca 2016. UTORAK 19.20 - 19.55 - Seniorska konkurencija
27. prosinca 2016. UTORAK 20.00 - 20.35 - Seniorska konkurencija
27. prosinca 2016. UTORAK 20.40 - 21.15 - Seniorska konkurencija
27. prosinca 2016. UTORAK 21.20 - 21.55 - Seniorska konkurencija
29. prosinca 2016. ČETVRTAK 18.00 - 18.35 - Seniorska konkurencija
29. prosinca 2016. ČETVRTAK 18.40 - 19.15 - Seniorska konkurencija
29. prosinca 2016. ČETVRTAK 19.20 - 19.55 - Seniorska konkurencija
29. prosinca 2016. ČETVRTAK 20.00 - 20.35 - Seniorska konkurencija
29. prosinca 2016. ČETVRTAK 20.40 - 21.15 - Seniorska konkurencija
29. prosinca 2016. ČETVRTAK 21.20 - 21.55 - Seniorska konkurencija
02. siječnja 2017. PONEDJELJAK 18.00 - 18.35 - Seniorska konkurencija
02. siječnja 2017. PONEDJELJAK 18.40 - 19.15 - Seniorska konkurencija
02. siječnja 2017. PONEDJELJAK 19.20 - 19.55 - Seniorska konkurencija
02. siječnja 2017. PONEDJELJAK 20.00 - 20.35 - Seniorska konkurencija
02. siječnja 2017. PONEDJELJAK 20.40 - 21.15 - Seniorska konkurencija
02. siječnja 2017. PONEDJELJAK 21.20 - 21.55 - Seniorska konkurencija
04. siječnja 2017. SRIJEDA 18.00 - 18.35 - Seniorska konkurencija
04. siječnja 2017. SRIJEDA 18.40 - 19.15 - Seniorska konkurencija
04. siječnja 2017. SRIJEDA 19.20 - 19.55 - Seniorska konkurencija
04. siječnja 2017. SRIJEDA 20.00 - 20.35 - Seniorska konkurencija
04. siječnja 2017. SRIJEDA 20.40 - 21.15 - Seniorska konkurencija
04. siječnja 2017. SRIJEDA 21.20 - 21.55 - Seniorska konkurencija
06. siječnja 2017. PETAK 18.00 - 18.35 - Veteranska konkurencija
06. siječnja 2017. PETAK 18.40 - 19.15 - Veteranska konkurencija
06. siječnja 2017. PETAK 19.20 - 20.05 -Seniorska konkurencija
06. siječnja 2017. PETAK 20.10 - 21.00 -Seniorska konkurencija
07. siječnja 2017. SUBOTA 17.00 - 17.35 Veteranska konkurencija, utakmica za treće i četvrto mjesto
07. siječnja 2017. SUBOTA 17.50 - 18.35 Seniorska konkurencija, utakmica za treće i četvrto mjesto
07. siječnja 2017. SUBOTA 18.45 - 19.30 Veteranska konkurencija, Finale
07. siječnja 2017. SUBOTA 19.45 - 20.30 Seniorska konkurencija, Finale